น่ารักมั้ยไม่รู้ (可爱不可爱)歌词 – Butterbear

2024年6月25日09:22:08 发表评论 11

น่ารักมั้ยไม่รู้ (可爱不可爱) - Butterbear

Lyrics by:TOBOSZLAI TOBOSZLAI/Butterbear Butterbear

Composed by:TOBOSZLAI TOBOSZLAI

น่ารักมั้ยไม่รู้ (可爱不可爱)歌词 - Butterbear

免费试听:https://y.qq.com/n/ryqq/mv/0007F1Ow1s9rAR

Hi it's Butterbear again

I just really want to tell you

What's on my mind

I really want you to know that I

อยากเจอหน้าเธอทุกวัน

อยากอยู่ข้างเธอได้ไหม

และพร้อมวุ่นวายป่ นกับความใส่ใจ

ก็มันไม่รู้ทําไม

กับเธอใจมันหวัCนไหว

แค่อยากจะ keep ช่วงเวลานี F เรืCอยไป

คําต้องพูด ทีCต้องพูด

คือเราแค่เพืCอน

คําต้องห้าม ทีCต้องเงียบ

ก็คือ ชอบเธอ

เป็นได้แค่ เป็นได้แต่ Butter Bear

อยู่ข้าง อยู่คอย เทคแคร์

ก็ให้ไปแล้วทั Fงใจ

อยากบอกแต่ไม่อาจพูดไป

ได้แค่ฝันว่าเธอรักกัน

น่ารักไหมไม่รู้

แต่รอให้รักอยู่นะรู้ไหม

ดูแลแบบไม่พัก เพราะหวังได้รักไม่ใช่ผลักไส

ได้ได้เป็นแค่ only friend

ไม่จําเป็นต้อง only fan

ได้ควงแขนเวลาเธอเหงาก็โอเค

ก็ไม่โดนเทแล้วหัวใจ

No matter where I'll be there

Show you how much I care

Keep my feelings deep inside

Cuz we're just friends

คําต้องพูด ทีCต้องพูด

คือเราแค่เพืCอน

คําต้องห้าม ทีCต้องเงียบ

ก็คือ ชอบเธอ

เป็นได้แค่ เป็นได้แต่ Butter Bear

อยู่ข้าง อยู่คอย เทคแคร์

ก็ให้ไปแล้วทั Fงใจ

อยากบอกแต่ไม่อาจพูดไป

ได้แค่ฝันว่าเธอรักกัน

น่ารักไหมไม่รู้

แต่รอให้รักอยู่นะรู้ไหม

ดูแลแบบไม่พัก เพราะหวังได้รักไม่ใช่ผลักไส

ได้ได้เป็นแค่ only friend

ไม่จําเป็นต้อง only fan

ได้ควงแขนเวลาเธอเหงาก็โอเค

น่ารักไหมไม่รู้

แต่รอให้รักอยู่นะรู้ไหม

ดูแลแบบไม่พัก เพราะหวังได้รักไม่ใช่ผลักไส

ได้ได้เป็นแค่ only friend

ไม่จําเป็นต้อง only fan

ได้ควงแขนเวลาเธอเหงาก็โอเค

ก็ไม่โดนเทแล้วหัวใจ

ได้ควงแขนเวลาเธอเหงาก็โอเค

ก็ไม่โดนเทแล้วหัวใจ

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: